Comarch Optima. KosztyKażde stawiające na rozwój przedsiębiorstwo musi w dobry sposób zarządzać swoimi zasobami. Kiedyś rodziło to masę papierów i formalności. Współcześnie wystarczy dobre oprogramowanie ERP dla firm. ERP to inaczej Enterprise Resource Planning. System ten oznacza więc specjalny software IT którego celowością jest wspomaganie zawiadywania zasobami firmy. W zależności od konkretnego systemu dla firmy typowo produkcyjnej lub też na przykład przewozowej wdrożony system ERP obejmuje wszelkie szczeble jej działania bądź też wyłącznie wybraną część.

Oprogramowania ERP dla produkcji i oprogramowania ERP firm nie są jednolite. Systemy bywają zarazem modułowe – to jest posiadają współpracujące, aczkolwiek wciąż niezależne od siebie aplikacje – bądź zintegrowane – czyli mające ogólną bazę danych oraz wspólną platformę.
Możemy wyróżnić parę najważniejszych znaczeń takiego oprogramowania dla produkcji. Może ono obsługiwać: finanse, księgowość, magazyny, marketing, dział planowania produkcji, handel, monitorowanie dostaw, zawiadywanie kontaktami z klientami, zasobami ludzkimi oraz zapasami.
Ogromne znaczenie ma także wdrożenie systemu ERP, dlatego wyjątkowo ważny jest dobrany przez nas partner IT – jako firma Infortes polecamy Comarch. Zapewnia bowiem możność scalenia oprogramowania ze wszystkimi innymi systemami w przedsiębiorstwie, co zdecydowanie rozszerza horyzonty działania. Scalenie systemu ERP z innymi programami dostępnymi w naszej firmie automatyzuje powtarzalne procesy, likwiduje możliwości błędów jak również upraszcza procedury. To wszystko redukuje czas pracy, a nasi pracownicy mogę zająć się efektywniejszą pracą, niż nużąca praca papierowa.
Rynek programowań ERP jest niezwykle duży, choć u nas w kraju jeszcze nie jest tak potężny. Krajowe firmy korzystają z paru wiodących systemów, do których zaliczamy Comarch Altum, Comarch ERP XL i Comarch optima. Poza tym dostępnych jest jeszcze parę mniejszych software. Nieustannie jednakże trwa progres, nic nie ulega stagnacji a nasze Polskie firmy coraz częściej rezygnują z tradycyjnych narzędzi na rzecz profesjonalnie skonsolidowanych, efektywnych oprogramowań ERP.

Infortes Sp. z o.o.

Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
tel. 713067040
NIP: 8992499879
REGON: 932978690

https://infortes.pl/oferta/oprogramowanie/erp/comarch-optima/